Jaunumi

Kā paaugstināt uzņēmuma efektivitāti darbaspēka trūkuma apstākļos?

‹ uz sarakstu

Kvalificēta darbaspēka trūkums nu jau ir ilgstoša un nemainīga problēma Latvijā. Ikgadējā Eurochambres aptaujā par galveno ekonomikas izaicinājumu 2024. gadā Latvijas uzņēmumi norādījuši darba spēka izmaksas un kvalificēta darba spēka trūkumu, kam seko enerģijas un izejmateriālu cenu pieejamība. Tāpat kā ļoti augsts izaicinājums vērtējams ar uzņēmējdarbības vidi pastāvošais administratīvais slogs. Daudzu uzņēmēju neizmantota iespēja – dažādības vadība.

Nākotnes potenciāls – dažādības vadība

Saskaņā ar Starptautiskās dažādības asociācijas pieeju “dažādības vadība ir uz nākotni orientēta, uz vērtībām balstīta stratēģija, saziņas un vadības process, kas pieņem un izmanto noteiktas dažādības un atšķirības kā organizācijas potenciālu”.

Lai gan Latvijā atvērtība dažādībai pieaug, taču darba tirgus joprojām nav iekļaujošs. 69% darba devēju saskata priekšrocības dažādības vadībā un apzinās to kā vērtību, iespēju un resursu, taču praksē to īsteno vien retais, liecina pētījuma “Dažādības kompass 2023” dati. Kā galvenie šķēršļi tiek minēti sabiedrībā valdošie stereotipi un finanšu līdzekļu trūkums.

Pētījums ataino, ka darba devēji ir atvērtāki jaunajiem vecākiem, kas vēlas atgriezties darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, dažādu reliģiju pārstāvjiem un imigrantiem, savukārt cilvēkiem ar veselības traucējumiem vien 44% Īpaši “nevēlami” darbinieki ir personas ar intelektuālās un garīgās attīstības traucējumiem, piemēram, autiskā spektra, Dauna sindromu u.tml.

Dažādības vadības ieviešana ir laikietilpīgs process un prasa pārmaiņas domāšanā, attieksmē un rīcībā visos uzņēmuma līmeņos, sākot ar darbinieku līdz augstākā līmeņa vadītājam. Ir būtiski radīt izpratni par šiem jautājumiem.

Galvenie ieguvumi īstenojot dažādības vadību uzņēmumā

Darba devējs, kurš prot saskatīt dažādībā iespējas, noteikti ir ieguvējs, jo dažādāks ir uzņēmuma darba kolektīvs, jo lielākas iespējas šim uzņēmumam paaugstināt savu efektivitāti un produktivitāti.

Pētījuma "Dažādības kompass 2023" dati parāda galvenos ieguvumus, īstenojot dažādības vadību uzņēmumā. Tie ir - talantīgu darbinieku piesaiste un attīstība (23%), augstāki finanšu rezultāti (15%), uzlabojas mikroklimats uzņēmumā (11%), dažādības nodrošināšana attiecībā uz darbinieku kolektīvu kopumā (6%), tirgus paplašināšana - jaunu/ dažādu klientu piesaistīšana (6%).

Labās prakses piemēri dažādības vadībā

2023. gada nogalē, godinot dažādībai atvērtākos darba devējus Latvijā, tika pasniegti Dažādības novērtējuma apbalvojumi. 


Zelta novērtējuma līmeni par izcilu sasniegumu un inovatīvu pieeju, īstenojot dažādības vadību, spēju radīt un saglabāt daudzveidīgu un iekļaujošu darba vidi un sniedzot nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošas sabiedrības veidošanā saņēma trīs darba devēji - VAS "Valsts nekustamie īpašumi", SIA "Rīgas Dzemdību nams" un AS "Swedbank Latvia"

Liels gandarījums, ka aizvien vairāk ir tādu darba devēju, kuri īsteno dažādības vadību uzņēmumā. Vai savā ikdienā esat pamanījuši šādus uzņēmumus? Mēs ar lielu gandarījumu raugāmies uz pārtikas veikala laipno pārdevēju pensijas vecumā, vai zobārsti no Ukrainas. Tāpat arī brīvdienās uz patiesiem notikumiem balstītā noskatītā filma “Front of the Class” jau tālajā 2008. gadā vērsa uzmanību uz dažādības vadību izglītības iestādē, kurā strādāja pedagogs ar Tureta sindromu.

“Labumu grozs” – veids kā “noturēt” darbinieku

Kad darbinieks ir atrasts, noteikti nav pamats “gulēt uz lauriem”. Lojalitāti un uzticību uzņēmumam nosaka ne tikai algas apmērs, bet arī pārdomāta motivācijas sistēma, kas paredz arī citus labumus. 2023. gadā veiktais Kantar pētījums atklāja, ka katrs piektais darba ņēmējs būtu gatavs mainīt darbu dēļ bagātīgāka labumu groza. SIA “bonusukarte.lv” idejas autors Artūrs Piliksers aicina uzņēmumus nepalaist garām iespēju maksimāli efektīvi izmantot likumā noteikto ar nodokļiem neapliekamo summu darbinieku motivēšanas aktivitātēm un izmantot Bonusu kartes piedāvājumu.

Proti – darba devējs var saviem darbiniekiem apmaksāt ēdināšanas un ārstniecības izdevumus līdz 480 EUR gadā un par šo summu saņemt algas nodokļu atvieglojumus. Ietaupi ar Bonusu karti!

Dalīties:

Vairāk

Kā kvalitatīvi parūpēties par savu komandu, jeb 5 tendences darbinieku labbūtībā Lasīt vairāk

Kā kvalitatīvi parūpēties par savu komandu, jeb 5 tendences darbinieku labbūtībā

Katrs piektais darbinieks Latvijā būtu gatavs aiziet no esošā darba dēļ labākiem bonusiem. Kā piedāvāt labbūtības programmu, kas apmierina darbinieku vajadzības un motivē? Šajā rakstā esam apkopojuši 5 tendences darbinieku labbūtības jomā, kas var palīdzēt uzņēmumiem rast atbildes uz šiem jautājumiem.

Palīdz ērtāk izmantot nodokļu atvieglojumus Lasīt vairāk

Palīdz ērtāk izmantot nodokļu atvieglojumus

Uzņēmumu darbinieku maksājumu karti “Bonusu karte”, kas ļauj izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredzētos nodokļu atvieglojumus par ēdināšanu un ārstniecības pakalpojumiem, izmanto jau teju 10 tūkstoši dažādu uzņēmumu darbinieku.